Janina Lamøy fra Innovasjon Norge. Foto: Geir Sagberg

Trenger du kapital til startupen din? Nå finnes en unik mulighet i regionen. Innovasjon Norge og Angel Challenge har laget en ny møteplass hvor gründeren møter investorer, og du lærer hva som trengs for å hente kapital i en tidlig fase. Meld deg på, hvis du vil være med!

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Denne høsten legger Innovasjon Norge og Angel Challenge ut på årets andre rundreise til norske byer, når Fundraising For Startups (tidligere IN Growth Challenge) blant annet skal arrangeres i Trondheim. I 2018 var Trondheim helt i toppen innen antall nye foretak per 100 eksisterende foretak — med 20,2 nyetableringer. Samme år kom Trøndelagsbyen på andreplass innen antall nye foretak per 100 innbyggere — kun slått av Oslo.

I Trondheim skal Fundraising For Startups arrangeres i lokalene hos FAKTRY og DIGS. Janina Lamøy fra Innovasjon Norge forteller at Fundraising For Startups innebærer en unik mulighet til å lære om hvordan man skal bli investorklar.

Vi ser stort behov for denne kompetansen i teknologihovedstaden og håper programmet kan gjøre selskaper mer trygge i dialogen med investorer. Vi håper også at programmet tydeliggjør hvilken verdi de ulike selskapene har siden investeringsprosessen går begge veier: Både selskap og investor skal selge seg inn som en attraktiv partner.

Haakon Skar fra NTNU Accel forteller at startupmiljøet i Trondheim har vært — og er — i en enorm endringsprosess. I løpet av tre år har det blitt 50 prosent flere teknologiselskaper i Trøndelagsbyen.

Over 250 nye teknologiselskaper er stiftet her i regionen bare de siste tre årene. Vi har gått fra 500 til 750 teknologibedrifter på tre år. Det har gitt en oppblomstring i flotte arbeidsfellesskap. Fordi det ikke finnes et lokalt marked, må Trondheim være nasjonale med én gang — og det er det noe av det spesielle med byen vår. Det er få bedrifter som kan bygge seg opp og ha et stort nok marked i Trondheim. Og teknologimiljøet vårt har jo også en kjempestor akademia-partner i NTNU, så veldig mye av forskningen er allerede internasjonalt ledende før det blir startet et selskap, og vi ser at teknologimiljøet i Trondheim har en helt annen utadvendthet, enn det vi finner i Oslo og dels også i Bergen.

Hvis du vil lære mer om hva som skal til for å bli investorklar, er Fundraising For Startups-programmet den plattformen du trenger for å både lære — og forberede deg på din første fundingrunde. I tillegg er deltakelse i programmet gratis!

Haakon Skar fra NTNU Accel. Foto: NTNU Accel

Lamøy forteller at Trøndelag med Funding For Startups håper å opprettholde statusen fylket — og Trondheim — har i dag.

Trøndelag ønsker å opprettholde statusen som teknologihovedstad og har ambisjoner om å være fremst i Norge på forskning, utvikling og nyetableringer i skjæringspunktet mellom disse to.

Charlotte Sørensen fra FAKTRY i Trondheim mener det å delta på Fundraising For Startups vil gi selskapene anledning til å sette seg store og små mål.

For et oppstartsselskap er det å hente kapital, samt finne potensielle kunder viktige milepæler som kan avgjøre farten i utviklingen og tiden det tar å komme ut i markedet. Det å få innføring i disse to temaene gjennom Fundraising for Startups kan hjelpe oppstartene til å ta riktig veivalg i beslutningsprosessene.

Men “intet menneske er en øy” — som poeten John Donne skrev i 1624 — og å være en del av den større helheten er derfor både en fordel, og helt nødvendig. Skar forteller at det å bli med på Fundraising For Startups gir startups muligheten til å bli med i en landsdekkende “startupklubb”.

Det er det veldig fint at Startup Norway samler hele miljøet en gang i året på Voss, når Startup Extreme arrangeres. Det å bli med i hele samlingen på Voss har også vist seg å bli en stor mulighet, som man indirekte får gjennom deltakelse i Fundraising For Startups. Det er jo ikke sånn at man må ha deltatt på programmet for å bli med på Startup Extreme, men vi ser at de bedriftene som har gått gjennom programmet får et langt større utbytte av Startup Extreme.

Charlotte Sørensen fra FAKTRY.

Skar forteller at det å delta i Fundraising For Startups gir en ideell mulighet til å prøve ut det man har lært, innenfor en trygg ramme.

Bedrifter er i alle faser, både de som er helt ferske, de som har holdt på en stund og kanskje allerede har produkter i markedet, og som har fakturerte inntekter. Uansett, selskaper som er på jakt etter investorkapital og vet at de må bli flinkere til å presentere seg for investorer, har utbytte av å delta i Fundraising For Startups. Og det er på ingen måte et program som er best for selskaper som er helt ferske. De bedriftene som kanskje har aller størst utbytte av å delta er jo de bedriftene som har gjort mye allerede og som har et team, men som nå er nødt til å få finansiert opp neste fase i likviditet.

Trøndelag, med Trondheim som et hotspot, er kjent for å bidra til gründingen av mange nye selskaper. Blant de mest kjente er selskapene BluEye og Eelume, som driver innovasjon innen henholdsvis droner og roboter — begge for bruk under vann. BluEye sitt produkt er en undervannsdrone som kan sende videoopptak fra havdypet, opp til folk på land. Eelume utvikler en svært fleksibel undervannsrobot, som kan manøvrere seg inn der få andre har tilgang. Dette er to av de suksessfulle startupene som kommer fra Trondheim, men langt ifra alle er like gode fra begynnelsen.

Lamøy forteller at mange startups trenger trening i hvordan de skal lykkes.

Som ansatt i Innovasjon Norge ser vi ofte at gründere trenger mer spisskompetanse på dette med bedriftsetablering. Mange gründere er meget teknisk kompetent og kan faget sitt utrolig godt, men ikke mange har mye erfaring med å starte bedrift. Fundraising for Startups er en unik mulighet til å få nødvendig kunnskap om investeringer, noe vi ser på som høyst aktuelt for mange av bedriftene vi snakker med.

Sørensen mener det å kunne presentere konseptet bak startupen på en forståelig måte er en av de viktigste tingene man burde få på plass tidlig i løpet.

Som gründer bruker man mye tid på å pitch sin idé, om det er til potensielle kunder, investorer, samarbeidspartnere eller venner/familie. Derfor er det fint at Fundraising for Startups fokuserer på de tidligere gründerne, og bruker reelle investorer slik at gründerne får et grunnlag, erfaring med pitching og et investornettverk tidlig.

Lamøy trekker frem fordelene ved teknologi som kan brukes på flere måter — for eksempel BluEye sin teknologi. Så langt har startupen funnet sitt marked innen for eksempel forskning, redningsarbeid, shipping og i privatpersoners eie.

Oppstartsmiljøet i Trondheim og Trøndelag er preget av mye teknologi og kreative løsninger. Mange ønsker å løse store samfunnsutfordringer, og våre kommuner og fylkeskommunen har blitt tydelige på hvilke utfordringer og behov som må dekkes i fremtiden. I tillegg til teknologien har vi mye landbruk i regionen. Vi ser mange bønder som tar i bruk moderne utstyr og lager løsninger for å bedre kvaliteten på sin produksjon og dyrevelferd.

Skar mener Fundraising For Startups gir “en komplett pakke” til selskaper i startfasen, og at deltakelse i programmet også kan gi dem en smakebit på møtet med media. En god håndtering av media kan være avgjørende for selskapets rykte, og dermed også dets overlevelse.

Fundraising for Startups har den fordelen at de har en kjempelang liste med engleinvestorer, som har investert i startups tidligere og er mentorer i programmet. Så du får tilgang på en type mentorer du ikke får tilgang på noe annet sted. Det er et program som er i særklasse det beste miljøet for å lykkes i jakten på investorpenger — og samtidig får man penger til å utvikle selskapets historie, altså den storyen man forteller til kundene sine. Du får utviklet historien du skal fortelle til kundene dine og de potensielle ansatte. Det handler om det som deles, bidrar til deltakelse, og forteller hva en investeringsrunde gir.

Som deltaker på Fundraising For Startups, vil man i tillegg få muligheten til å møte noen av “legendene” i startupmiljøet: Dem man ser opp til, og som man underbevisst tenker at har vært erfarne i business hele veien.

Når du som startup skal ut i kapitalmarkedet og hente penger, så får du høre historier fra de som gjorde det samme for 3–4 år siden. Sett utenfra kan det virke som at de var ganske enkelt å få tak i kapital, men nå — i 2019 — er investorene mer erfarne, engleinvestorene mer kravstore, og de kan velge blant flere cases. Derfor må man være godt forberedt, og det er nettopp derfor Fundraising for Startups er så perfekt. I mine øyne er det Norges beste program for å lære å forberede seg på å hente penger fra engleinvestorer.

Programmet er gratis, og er dekket av Innovasjon Norge. Startups som er interesserte i å melde seg på, kan gjøre dette via Angel Challenge sin nettside. Søknadsfristen er 25. august 2019. Følg instruksjonene på epost, og du har sjansen til å delta på høstens Fundraising for Startups!SOURCE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here