เห็นรายชื่อพี่บอยด ์ในงานสตาร์ทอัพ คิดในใจ เพราะการแต่งเพลงเป็นความคิดสร้างสรรค์สินะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP…SOURCE